top of page

Energiterapi

Energiterapi handlar om hur vi människor kan läka oss själva med hjälp av vårt mänskliga energimedvetandesystem.

Det mänskliga energimedvetandesystemet

Det finns många olika tolkningar av det mänskliga energisystemet och vad det består av. Enligt Barbara Brennans perspektiv kan det mänskliga energimedvetandesystemet (Human Energy Consciousness System, eller HECS) ses utifrån fyra aspekter/

dimensioner, dessa är:

- Den fysiska kroppen

- Det mänskliga energifältet

- Haran; vår avsikt eller syfte

- Kärnan; vår naturliga livskälla

För vidare information om HECS, klicka på länken nedan!

Anette Christensson

Anette Christensson är diplomerad energiterapeut för Annette Blom som är grundare av företaget EnergyTalk i Stockholm. 

Annette Blom är utexaminerad energiterapeut och energicoach från Barbara Brennan School of Healing i USA (BBSH)

För vidare information om Energytalk och BBSH, klicka på länkarna nedan! 

Energiterapeut

En energiterapeut arbetar med människans energimedvetandesystem.

Energiterapeutens främsta intention är att stödja klientens läkandeprocess med kompetens, integritet och medkänsla.Terapeutens åtagande är att skapa ett tryggt, empatiskt och livs-bejakande utrymme för att på bästa sätt underlätta klientens läkande- och förändrings-process.

Läs mer om vad en diplomerad energiterapeut kan, och har fått lära sig, genom att klicka här!

bottom of page